Założyciele

Kamila Janiszewska  – Prezes Stowarzyszenia i Dyrektor Polskiej Szkoły Edugandawa

Justyna Szewczyk – Wiceprezes Stowarzyszenia – Wicedyrektor Polskiej Szkoły EduGandawa

Jeanine Schepens – Skarbnik Stowarzyszenia -Doradca Polskiej Szkoły EduGandawa

Kris Pijck – Sekretarz  Stowarzyszenia -Pomoc techniczna Polskiej Szkoły EduGandawa