Wizja

Dzieci uczęszczające do dziennej szkoły belgijskiej potrzebują dodatkowych zajęć, aby w pełni opanować zbalansowaną dwujęzyczność. Myśl przewodnia to spotkania edukacyjne specjalnie dopasowane do potrzeb dzieci żyjących w środowisku belgijskim. Urozmaicone i ciekawe zajęcia mają za zadanie ułatwić dzieciom egzystowanie zarówno w społeczeństwie belgijskim, jak i polskim.

Podstawą realizacji programu są spotkania opierające się na zróżnicowanych zagadnieniach tematycznych i ćwiczeniach. W myśl zasady „w zdrowym ciele, zdrowy duch”, praca teoretyczna przeplata się z aktywnością fizyczną. Natomiast podręczniki i książki stanowią tylko uzupełnienie realizowanego programu.

Metoda pracy:

  • 20 stałych zagadnień + 10 wolnych konspektów do wyselekcjonowania wedle potrzeb klasy w trakcie roku szkolnego.
  • Poszerzanie wiedzy językowej w wielu dziedzinach.
  • Praca nad biegłością fonetyczną: kształcenie aparatu wymowy, poprawne wywoływanie głosek.
  • Czytanie globalne i sylabowe.
  • Każda lekcja zawiera cel dydaktyczny oraz wychowawczy (nauczyciel prowadzi dokumentację w dzienniku szkolnym).
  • Oceny opisowe (dokładniejsza informacja dla rodzica niż stopień).
  • Ewaluacja osiągnięć i postępów ucznia.
  • Przekazanie wiedzy o Polsce. Nauka hymnu i szacunku do kultury polskiej.
  • Holistyczne podejście do rozwoju dziecka: obszar poznawczy, emocjonalny, fizyczny i społeczny.