Oferta

Dlaczego Polska Szkola EduGandawa?

– Pierwsza polska szkoła w regionie, z kilkuletnim już doświadczeniem, oferująca uzupełniający program nauczania w języku polskim.
– Co najmniej 30 spotkań lekcyjnych dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych: od 3 do 13 lat.
– Dyplomowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco się dokształca (szkolenia, kursy, studia podyplomowe).
– Program nauczania zgodny z podstawą programową MEN (odpowiednio skrócony i dopasowany do potrzeb nauczania polonijnego).
– Edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna, język polski, historia i geografia.
– Zajęcia dodatkowe z religii, angielskiego oraz zajęcia ruchowe.
– Zanurzenie w języku oraz poszerzanie horyzontów językowych przy okazji różnych okoliczności sprzyjających doświadczaniu i przeżywaniu „po polsku”.
– Uczestnictwo w konkursach polonijnych, projektach, dyktandzie polonijnym, organizacja zabawy karnawałowej itp.
– Nowoczesny budynek szkolny położony w dogodnej lokalizacji.
– Przyjazna atmosfera oraz indywidualne podejście do każdego ucznia.
– Lekcje otwarte dla rodziców oraz spotkania indywidualne z nauczycielem.

Praktycznie

Spotkania lekcyjne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską w wybrane soboty, w godz. 09:00 – 12:30* w budynku belgijskiej szkoły Freinetmiddenschool w Gandawie.

Dokładny adres: Freinetmiddenschool, Offerlaan nr 3, 9000 Gent
(blok F – wjazd z Martelaarslaan)

Kalendarz zajęć zostanie umieszczony w zakładce Plan Zajęć pod koniec sierpnia 2020.

Podział klas

Zajęcia dodatkowe

(dla zainteresowanych, na zasadzie dobrowolnego wyboru – podlegające osobnej opłacie)

  Religia   Angielski
Klasa 1 i 2 i 3   15 spotkań 15 spotkań w klasie i 15 online
Grupa 4 i 5   15 spotkań 15 spotkań w klasie i 15 online

Zajęcia z Religii i Angielskiego odbywać się będą naprzemiennie, tak aby nie trzeba było dokonywać wyboru jednych kosztem drugich.

Przykład:
Pierwsza sobota: Klasy 1, 2 i 3 mają zajęcia z katechezy, a w tym samym czasie klasy 4 i 5 uczęszczają na język angielski.
Druga sobota: Klasy 1, 2 i 3 mają język angielski, a klasy 4 i 5 uczęszczają na katechezę.

Ponadto dla obu grup ustalone będą zajęcia online z angielskiego.

Odpłatność

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązuje opłata za cały rok szkolny z góry – odpłatność należy uiścić w całości przy zapisie dziecka do szkoły.

Czesne należy wpłacać na konto bankowe Szkoły: BE25 0689 0508 3482 podając następujące informacje:
IMIĘ I NAZWISKO ucznia (w przypadku zajęć dodatkowych prosimy o dopisek Religia/Angielski).

  Kwota Termin płatności***  
1 dziecko w rodzinie 260 euro Jednorazowa opłata przy zapisie  
2 dziecko w rodzinie 210 euro 100 euro przy zapisie – reszta do 31/10/2020  
3 dziecko w rodzinie 160 euro 50 euro przy zapisie – reszta do 31/10/2020  
Kolejne dzieci w rodzinie Gratis Gratis

Zajęcia dodatkowe
(dla zainteresowanych, na zasadzie dobrowolnego wyboru – podlegające osobnej opłacie)

  Kwota
Termin płatności****  
Angielski 15 spotkań w klasie i 15 online   250 euro Opłata jednorazowa do 31/08/2020  
Religia 15 spotkań w klasie 40 euro Opłata jednorazowa do 31/08/2020  

* Dodatkowo dla zainteresowanych Religia i Angielski 12:45 – 13:45.

** Zajęcia ruchowe (12:45 – 13:45) – Lekcje ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej.  Są to bezpłatne, dodatkowe zajęcia ruchowe, na które zapraszamy wszystkich podopiecznych. Oferujemy odrobinę ruchu oraz dbałość o prawidłową postawę sylwetki – zajęcia ruchowe są dla wszystkich czekających uczniów (w przypadku spóźnienia rodzica lub gdy dziecko wraca z kimś, kto ma w międzyczasie religię albo angielski). W ten sposób nasi uczniowie są pod opieką Pani Elżbiety Osmulskiej – wieloletniej „wuefistki”. Sport będzie odbywał się w jednej z klas lub na świeżym powietrzu, w przypadku ładnej pogody.

*** W wyjątkowych sytuacjach opłata może zostać rozłożona na raty – prosimy o indywidualny kontakt na edugandawa@gmail.com.

**** W wyjątkowych sytuacjach opłata może zostać rozłożona na raty – prosimy o indywidualny kontakt na edugandawa@gmail.com.