Oferta

Dlaczego Polska Szkoła EduGandawa?

 • Pierwsza polska szkoła w regionie, z 5-letnim doświadczniem, oferująca uzupełniający program nauczania w języku polskim.
 • Co najmniej 30 spotkań lekcyjnych dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych: od 3 do 15 lat.
 • Dyplomowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco się dokształca (szkolenia, kursy, studia podyplomowe).
 • Program nauczania zgodny z podstawą programową MEN (odpowiednio skrócony i dopasowany do potrzeb nauczania polonijnego).
 • Edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna, język polski, historia i geografia.
 • Zajęcia dodatkowe z religii, angielskiego oraz zajęcia ruchowe i kółko artstyczne.
 • Zanurzenie w języku oraz poszerzanie horyzontów językowych przy okazji różnych okoliczności sprzyjających doświadczaniu i przeżywaniu „po polsku”.
 • Uczestnictwo w konkursach polonijnych, projektach, dyktandzie polonijnym, organizacja zabawy karnawałowej itp.
 • Nowoczesny budynek szkolny położony w dogodnej lokalizacji.
 • Przyjazna atmosfera oraz indywidualne podejście do każdego ucznia.
 • Lekcje otwarte dla rodziców oraz spotkania indywidualne z nauczycielem.

Praktycznie

Spotkania lekcyjne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską w wybrane soboty, w godz. 09:00 – 12:30* w budynku belgijskiej szkoły Freinetmiddenschool w Gandawie.

Dokładny adres: Freinetmiddenschool, Offerlaan nr 3, 9000 Gent
(blok F – wjazd z Martelaarslaan)

Kalendarz zajęć zostanie umieszczony w zakładce Plan Zajęć pod koniec sierpnia 2022.

Rejestracja online

Zapisu można dokonać poprzez uzupełnienie formularza zapisowego:

Rejestracja – EduGandawa

Podział klas

Zajęcia dodatkowe – bezpłatne – 12:45 – 13:45

Zajęcia ruchowe – lekcje ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej.  Są to zajęcia ruchowe, na które zapraszamy wszystkich podopiecznych. Oferujemy odrobinę ruchu oraz dbałość o prawidłową postawę sylwetki – zajęcia ruchowe są dla wszystkich czekających uczniów (w przypadku spóźnienia rodzica lub gdy dziecko wraca z kimś, kto ma w międzyczasie religię albo angielski). W ten sposób nasi uczniowie są pod opieką mgr Elżbiety Osmulskiej – wieloletniej „wuefistki”. Sport będzie odbywał się w jednej z klas lub na świeżym powietrzu, w przypadku ładnej pogody.

Kółko artystyczne – kopalnia talentów i kreatywnych projektów. Począwszy od przygotowywania występów szkolnych, po aktorkie popisy przy okazji różnych konkursów, w których bierzemy udział jako szkoła. Do tego rozwijanie artystycznych dusz naszych uczniów, poprzez zapoznanie i praktyczne wykorzystanie różnych kierunków w sztuce. Zajęcia prowadzone są przez wspaniałe duo nauczycielskie: mgr Agnieszkę Malinowską oraz mgr Kingę Doliwę, a przeznaczone są dla wszystkich uczniów, począwszy od klasy I.

EduPlus – unikalne cotygodniowe spotkania małej grupy uczniów słabiej mówiących po polsku. Są to zajęcia, które koncentrują się na bardzo specyficznych ćwiczeniach i zadaniach z myślą o indywidualnym rozwoju umiejętności mówienia i rozumienia po polsku. Grupa kompletowana jest w trakcie roku szkolnego, na prośbę rodzica lub wychowawcy. Zajęcia prowadzi mgr Karolina Kruszka, ekspertka w dziedzinie nauczania języka polskiego jako obcego.

Zajęcia dodatkowe – płatne – 12:45 – 13:45

Język angielski – zajęcia na dwóch poziomach zaawansowania prowadzone przez mgr Karolinę Lasak, nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem oraz niemal perfekcyjnym akcentem brytyjskim. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej oraz online.

Religia – zajęcia prowadzone w dwóch grupach wiekowych (od klasy I do III), również z przygotowaniem do I Komunii Świętej. Katechezę prowadzi Pani Bożena Kościuk, anielski głos podczas coniedzielnych mszy świętych oraz studentka teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

  Religia   Angielski
Klasa I / Grupa początkująca 15 spotkań 15 spotkań
Klasa II – III / Grupa zaawansowana 15 spotkań 15 spotkań

Zajęcia z Religii i Angielskiego odbywać się będą naprzemiennie, tak aby nie trzeba było dokonywać wyboru jednych kosztem drugich.

Przykład:
Pierwsza sobota: Klasy 1 – 3 mają zajęcia z katechezy, a w tym samym czasie klasy 4, 5 i EduPro uczęszczają na język angielski.
Druga sobota: Klasy 1 – 3 mają język angielski, a klasy 4, 5 i EduPro uczęszczają na katechezę.

Odpłatność

W roku szkolnym 2022/2023 obowiązuje opłata za cały rok szkolny z góry – odpłatność należy uiścić w całości przy zapisie dziecka do szkoły.

Czesne należy wpłacać na konto bankowe Szkoły: BE25 0689 0508 3482 podając następujące informacje:
IMIĘ I NAZWISKO ucznia (w przypadku zajęć dodatkowych prosimy o dopisek Religia/Angielski).

  Kwota Termin płatności** 
1 dziecko w rodzinie 320 euro Jednorazowa opłata przy zapisie  
2 dziecko w rodzinie 280 euro 100 euro przy zapisie – reszta do 31/10/2022  
3 dziecko w rodzinie 60 euro Jednorazowa opłata do 31/12/2022
Kolejne dzieci w rodzinie Gratis Gratis

Zajęcia dodatkowe
(dla zainteresowanych, na zasadzie dobrowolnego wyboru)

  Kwota
Termin płatności*** 
Angielski
15 spotkań
150 euro Opłata jednorazowa do 31/09/2022  
Religia
15 spotkań
60 euro Opłata jednorazowa do 31/09/2022  

* Dodatkowo dla zainteresowanych Religia i Angielski 12:45 – 13:45.

** W wyjątkowych sytuacjach opłata może zostać rozłożona na raty – prosimy o indywidualny kontakt na edugandawa@gmail.com.

*** W wyjątkowych sytuacjach opłata może zostać rozłożona na raty – prosimy o indywidualny kontakt na edugandawa@gmail.com.