Kadra

Nasze grono pedagogiczne to dyplomowani nauczyciele i/lub pedagodzy.
Obecnie Polska Szkoła EduGandawa zatrudnia kilkunastu nauczycieli, w tym nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, polonistę, historyka, nauczyciela wychowania fizycznego oraz katechetę (religia odbywa się pozalekcyjnie, na zasadzie dobrowolnego wyboru).
Osoby zainteresowane dołączeniem do EduKadry mogą pisać na: edugandawa@gmail.com
Wymagane jest wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

DYREKTOR  – Kamila Janiszewska

DYREKTOR ds. finansowo-administracyjnych – Justyna Szewczyk

PRZEDSZKOLE
Wychowawca: Aleksandra Kozłowska
Nauczyciel wspomagający: Agnieszka Malinowska

ZERÓWKA
Wychowawca: Anna Kurleto
Nauczyciel wspomagający: Izabela Smet

GRUPA I
Wychowawca: Anna Pawlak
Nauczyciel wspomagający: Elżbieta Osmulska

GRUPA II
Wychowawca: Karolina Lasak

GRUPA III
Wychowawca: Marzena Kopaniecka

GRUPA IVA
Wychowawca: Kinga Doliwa

GRUPA IVB
Wychowawca: Katarzyna Marek Cur

Historia: Agnieszka Malinowska
Zajęcia ogólnorozwojowe: Elżbieta Osmulska
Katecheza: Bożena Kościuk