O szkole

Polska Szkoła EduGandawa to pierwsza instytucja oświatowa na terenie prowincji Flandrii Wschodniej i Flandrii Zachodniej, która obrała sobie za cel przekazywanie dzieciom wiedzy o języku i kulturze polskiej.

Pierwsze zajęcia historycznej Zerówki odbyły się we wrześniu 2016 roku gromadząc 20 uczniów w wieku 5-6 lat. Zajęcia prowadzone były wówczas przez duet założycielek szkoły: Kamilę Janiszewską i Justynę Szewczyk.  Do dyspozycji szkoły został przydzielony jeden lokal w budynku szkoły podstawowej Freinetschool De Spiegel w Gandawie.

Kilka miesięcy później, w styczniu 2017 roku, kolejnych 22 uczniów oraz wychowawca (magister edukacji wczesnoszkolnej) wstąpiło w szeregi szkoły.

W lutym zorganizowana została również zabawa karnawałowa dla wszystkich chętnych, polskojęzycznych (i nie tylko) dzieci z Gandawy i okolic. Pierwsza zabawa i od razu pierwszy sukces, ponad 100 uczestników – dzieci w kolorowych przebraniach i co najmniej 200 towarzyszących im dorosłych.

Wiosną 2017 roku rozpoczęły się poszukiwania odpowiedniej kadry nauczycielskiej, aby wspomóc drużynę, co zaowocowało współpracą z 5 kolejnymi nauczycielkami.

Pod koniec czerwca 2017 z dużym optymizmem rozpoczęła się rekrutacja uczniów na kolejny rok szkolny i tak na początku września przywitaliśmy w progach szkoły ponad 60 uczniów podzielonych na trzy grupy:

– Zerówka – 1 wychowawca + nauczyciel pomocniczy

– Grupa I – 1 wychowawca + nauczyciel pomocniczy

– Grupa II – 1 wychowawca + nauczyciel pomocniczy

Nazewnictwo „Grupa” nawiązuje oczywiście do szkolnych „Klas”, aczkolwiek duże zróżnicowanie wiekowe wśród dzieci w poszczególnych grupach nie zawsze idzie w parze z umiejętnościami językowymi. Stąd podział grup odbywa się biorąc pod uwagę znajomość języka polskiego, tak aby każdy uczeń czuł się komfortowo, a program nauczania był zawsze dopasowany do danej grupy.

Rosnąca liczebność uczniów, a tym samym potrzeba przestrzeni wpłynęła na decyzję o przeniesieniu zajęć do innego lokalu. Początek 2018 roku skoncentrował się w związku z tym na poszukiwaniach odpowiedniej lokalizacji, a dzięki współpracy z władzami miasta Gandawa udało się wynająć nowoczesny budynek szkoły Freinetmiddenschool na Offerlaan 3 w Gandawie.

Rok szkolny 2018/2019 przywitaliśmy już składzie 90 uczniów i 10 nauczycielek, do których po kilku tygodniach dołączyły kolejne dwie. Wprowadzona została również Religia jako przedmiot dodatkowy dla chętnych uczniów (jeszcze bez przygotowania do Komunii Świętej).

Zajęcia odbywały się w 6 grupach:

– Przedszkole – 1 wychowawca + nauczyciel pomocniczy

– Zerówka – 1 wychowawca

– Grupa I – 1 wychowawca + nauczyciel pomocniczy

– Grupa II – 1 wychowawca + nauczyciel pomocniczy

– Grupa III A – 1 wychowawca + nauczyciel pomocniczy

– Grupa III B – 1 wychowawca + nauczyciel pomocniczy

Niezwykle istotnym wydarzeniem w 2019 roku było przyznanie szkole statutu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego przez Kolegium Burmistrza i Radnych miasta Gandawa. Pozwoliło to na zacieśnienie współpracy z lokalnymi władzami oraz na wynajem lokali szkolnych po obniżonej stawce.

Kolejnym sukcesem w 2019 roku było przeprowadzenie po raz pierwszy rekrutacji online, która pozwala rodzicom na szybkie wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej szkoły oraz późniejszą edycję profilu ucznia w przypadku np. zmiany adresu, numeru telefonu itp.

7 września 2019 roku szkoła rozpoczęła czwarty rok działalności witając w swoich progach 12 nauczycieli oraz 110 uczniów, którzy podzieleni zostali na 7 grup:

– Przedszkole – 1 wychowawca + nauczyciel pomocniczy

– Zerówka – 1 wychowawca

– Grupa I – 1 wychowawca + nauczyciel pomocniczy

– Grupa II – 1 wychowawca

– Grupa III – 1 wychowawca

– Grupa IV A – 1 wychowawca

– Grupa IV B – 1 wychowawca

W roku szkolnym 2019/2020 odbywają się również:

✔️Religia na podstawie dobrowolnego wyboru, z przygotowaniem do Pierwszej Komunii Świętej.

✔️Ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe z nauczycielem wychowania fizycznego.

✔️ Wprowadzenie do historii dla grup IV a i IV b.

Oprócz merytorycznej pracy na zajęciach szkoła umożliwia swoim wychowankom poszerzanie horyzontów językowych kreując różnorodne okoliczności sprzyjające doświadczaniu i przeżywaniu „po polsku”:

✔️ Corocznie: zabawa karnawałowa, Mikołaj, Wigilia szkolna.

✔️Corocznie: udział w Dyktandzie Polonijnym.

✔️Corocznie: międzyszkolny Dzień Dziecka w Ardenach w ramach rozwijania przyjaźni pomiędzy polskimi placówkami w Belgii. 

✔️Corocznie: Uczestnictwo w obchodach upamiętniających polskich pilotów poległych w walce o wyzwolenie Gandawy na przełomie 1944/1945 roku.

✔️Listopad 2017 – Organizacja przedstawienia/warsztatów Edukacji Teatralnej dla dzieci.

✔️Maj 2018 – Festyn rodzinny z grillem i występem folklorystycznej grupy tanecznej z Niemiec „Kwiaty Polskie”.

✔️Listopad 2018 – Organizacja Wielopokoleniowego Wieczoru Pieśni Patriotycznych, w nawiązaniu do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

✔️ Grudzień 2018 – Styczeń 2019 – Projekt z Uniwersytetem Gandawskim – badania nad stopniem opanowania języka niderlandzkiego u dzieci polskojęzycznych.

✔️ Kwiecień 2019 – Zaangażowanie w międzynarodowy projekt z okazji Święta Dziecka – współpraca z Ambasadą turecką.

✔️Wrzesień 2019 – Czynny udział w rajdzie rowerowym śladami generała Maczka zorganizowanym przez Ambasadę RP w Brukseli (Liberation Ride) oraz własne stanowisko z atrakcjami dla dzieci w tzw. Polskim Miasteczku w Tielt.

Polska Szkoła EduGandawa współpracuje z wieloma instytucjami polonijnymi, a także z władzami miasta Gandawa, przyczyniając się w ten sposób do budowania pozytywnego wizerunku Polski wśród społeczności belgijskiej.

Od początku istnienia szkoła utrzymuje się głównie dzięki wprowadzeniu opłat czesnego pobieranych od swoich wychowanków. Nieoceniona jest jednak pomoc finansowa „z zewnątrz”, w tym Konsulatu RP w Brukseli, Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie oraz Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii.

Niemniej ważna (a wręcz najważniejsza) jest pomoc merytoryczna i moralna, którą szkoła otrzymywała od momentu powołania Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty i Kultury EduGandawa w grudniu 2015 roku.

Szczególnie istotne w historii szkoły jest nawiązanie współpracy merytorycznej z Dyrektor Polskiego Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli – Panią Teresą Arszagi vel Harszagi.

Zaangażowanie Proboszcza parafii gandawskiej – księdza Aleksandra Dońca przyczyniło się z kolei do zaistnienia szkoły w świadomości Polonii gandawskiej i uzyskania pierwszych zapisów w 2016 roku.

Śnieżna kulka entuzjazmu zaczęła przeobrażać się w olbrzymią strukturę tworzącą fundament Polskiej Szkoly EduGandawa i tak swoje wsparcie okazali między innymi Konsul Generalny RP w Brukseli (najpierw Piotr Adamiuk, obecnie Jacek Grabowski oraz niezastąpiona Pani Wicekonsul Agnieszka Paciorek), Ambasador RP Artur Orzechowski oraz Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Pani Barbara Wojda.