Zarejestruj

Dane ojca / opiekuna
Dane matki / opiekunki
Zajęcia dodatkowe - dobrowolne
Stopień znajomości języka polskiego przez dziecka w ocenie rodzica: skala: 0 - sprawność w ogóle nieznana dziecku, 10 - sprawność opanowana w stopniu bardzo dobrym
Polityka prywatności
Warunki umowy