Zarejestruj

Dane ojca / opiekuna
W przypadku braku własnego adresu e-mail przez Ojca/Opiekuna, istnieje możliwość użycia adresu e-mail Matki/Opiekunki
Dane matki / opiekunki
W przypadku braku własnego adresu e-mail przez Matkę/Opiekunkę, istnieje możliwość użycia e-mail Ojca/Opiekuna
Zajęcia dodatkowe - dobrowolne
Języki, którymi posługuje się rodzina lub najbliższe otoczenie ucznia. Języki z którymi dziecko ma styczność.
Stopień znajomości języka polskiego przez dziecka w ocenie rodzica: skala: 0 - sprawność w ogóle nieznana dziecku, 10 - sprawność opanowana w stopniu bardzo dobrym
1 - sprawność w ogóle nieznana dziecku, 10 - sprawność opanowana w stopniu bardzo dobrym
1 - sprawność w ogóle nieznana dziecku, 10 - sprawność opanowana w stopniu bardzo dobrym
1 - sprawność w ogóle nieznana dziecku, 10 - sprawność opanowana w stopniu bardzo dobrym
1 - sprawność w ogóle nieznana dziecku, 10 - sprawność opanowana w stopniu bardzo dobrym
Polityka prywatności
Warunki umowy