Szkolenie TIK

Odbyliśmy dwuetapowe szkolenie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Dziękujemy za okazję by móc poprawiać jakość nauczania i uczenia się.

Szkolenie on-line poprowadziła pani Justyna Bereza – szkoleniowiec Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Uczestnicy webinarów dowiedzieli się, jak efektywnie zastosować narzędzia TIK w pracy z uczniami podczas lekcji on-line i metodą e-learningową.