Zapisy na rok szkolny 2020/2021

Rozpoczynamy zapisy na rok szkolny 2020/2021!

Zapraszamy wszystkie dzieci polskojęzyczne zamieszkujące Flandrię Wschodnią i Zachodnią, które chcą dołączyć do społeczności szkolnej EduGandawy i w ten sposób rozwijać swoją znajomość języka polskiego, tradycji, geografii, a nawet historii.

Dlaczego Polska Szkola EduGandawa?

– Pierwsza polska szkoła w regionie, z kilkuletnim już doświadczeniem, oferująca uzupełniający program nauczania w języku polskim.
– Co najmniej 30 spotkań lekcyjnych dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych: od 3 do 13 lat.
– Dyplomowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco się dokształca (szkolenia, kursy, studia podyplomowe).
– Program nauczania zgodny z podstawą programową MEN.
– Edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna, język polski, historia i geografia.
– Zajęcia dodatkowe z religii, angielskiego oraz zajęcia ruchowe.
– Zanurzenie w języku oraz poszerzanie horyzontów językowych przy okazji różnych okoliczności sprzyjających doświadczaniu i przeżywaniu „po polsku”.
– Uczestnictwo w konkursach polonijnych, projektach, dyktandzie polonijnym, organizacja zabawy karnawałowej itp.
– Nowoczesny budynek szkolny położony w dogodnej lokalizacji.
– Przyjazna atmosfera oraz indywidualne podejście do każdego ucznia.
– Lekcje otwarte dla rodziców oraz spotkania indywidualne z nauczycielem.

W razie dodatkowych pytań bardzo prosimy o kontakt na: edugandawa@gmail.com