Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”

Po raz kolejny mogliśmy liczyć na wsparcie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dzięki któremu Polska Szkoła EduGandawa otrzymała dofinansowanie ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Z tych środków pokryjemy w 2019 roku częściowo:  koszty obowiązkowych ubezpieczeń szkół, koszty zakupu wyposażenia dla szkół, koszty doposażenia w podręczniki i pomoce dydaktyczne oraz koszty wynagrodzenia dla nauczycieli.