Ku pamięci lotników

Nasza reprezentacja pod pomnikiem Polskich Lotników w Gandawie.
Cześć i chwała bohaterom. Póki żyjemy będziemy pamiętać.