Dofinansowanie 2022/2023

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w
ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego: Wsparcie społecznych szkół polonijnych w Europie Zachodniej w latach
2022 i 2023
Kwota dotacji:

24 925 PLN w 2022r.

24 925 PLN w 2023r.
Całkowita wartość zadania publicznego: 549 101,76 PLN
Zadanie publiczne Wsparcie społecznych szkół polonijnych w Europie Zachodniej w latach 2022 i
2023 polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń,
wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.