Akcja Żonkil

Akcja Żonkil 🌼 w szkole EduGandawa, Gent Belgia
19 kwietnia 1943 Powstanie w Getcie Warszawskim
“Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświecenia” M. Edelman