Dofinansowanie 2021

Po raz kolejny mogliśmy liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 4140,69 euro, przeznaczone w całości na dofinansowanie wynajmu pomieszczeń szkolnych, koszty programowe działalności oraz wynagrodzenia nauczycieli.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Wspólnota Polska za koordynację projektu “Wsparcie placówek oświatowych w Europie Zachodniej i Północnej” – finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.