Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Po raz kolejny mogliśmy liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 2789 euro, przeznaczone w całości na dofinansowanie wynajmu pomieszczeń szkolnych, koszty programowe działalności oraz wynagrodzenia nauczycieli.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Wspólnota Polska za koordynację projektu “Wsparcie Oświaty Polonijnej na Zachodzie” – finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.