Wybory prezydenckie 2020

Droga Polonio! Pamiętajmy, że nasz głos się liczy.

Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r. w godz. 07.00-21.00.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 08 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1014) dla obywateli polskich przebywających w Królestwie Belgii zostaną utworzone 3 obwody głosowania:

Obwód głosowania nr. 13 – Ambasada RP w Brukseli (Avenue de Gaulois 29, 1040 Bruksela)
Obwód głosowania nr. 14 – Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli (Rue des Francs 28, 1040 Bruksela)
Obwód głosowania nr. 15 – Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE (Avenue de Cortenbergh 16, 1000 Bruksela)


Wybory Prezydenta RP w Królestwie Belgii będą się odbywały wyłącznie w formie korespondencyjnej:

?? Pakiety wyborcze będą wysłane drogą pocztową;

?? Zwrot pakietu wyborczego może się odbyć drogą pocztową lub może być złożony do piątku, 26 czerwca br. w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Brukseli ( Rue des Francs 28, 1040 Bruksela) w godzinach urzędowania (pn., wt., cz., pt. w godz. 08.30-16.30, śr. w godz. 10.00- 18.00) lub w dniu wyborów, 28 czerwca br. w siedzibie wybranej komisji wyborczej.

Każda osoba wpisana do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym w Królestwie Belgii w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. powinna potwierdzić fakt głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Pozostali wyborcy mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń do spisu wyborców poprzez korzystanie z

ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

Wszystkie informacje dot. wyborów (uzupełniane na bieżąco) znajdą Państwo na stronie Ambasady RP w Brukseli:

https://www.gov.pl/web/belgia/wybory-2020