Lekcje online

Z racji odwołania tradycyjnych zajęć wykorzystujemy TIK w nauczaniu. 
W sobotę 25 kwietnia odbyła się kolejna lekcja online, czyli spotkanie lekcyjne na odległość.
Taka forma pracy objęła wszystkie klasy: od przedszkola po naszych najstarszych uczniów. 
W obecnej sytuacji należy poszukiwać stosownych rozwiązań, wykorzystywać wszelkie zasoby kreatywności i czerpać radość z każdej odmiany.

Lekcje online dają nam okazje do spotkania się i do wymiany poglądów. Nie zastąpią prawdziwej lekcji w klasie, ale z pewnością wzbogacą naszą wiedzę o uczniach i o nas samych.


Okazuje się, że nasi uczniowie bardzo tęsknią za polską szkołą. Spotkania z nauczycielem w klasie, w gronie rówieśników nadal nie są możliwe, dlatego zdalny sposób nauczania stanowi pomost do podtrzymania łączności z życiem jakim ono było przed kryzysem koronawirusa. A co najważniejsze umożliwia nam kontynuację i realizację programu nauczania.