Wyróżnienie naszej szkoły przez Prezydenta RP

28 września 2019 roku pozostanie pamiętnym dniem w historii.
Polska Szkoła EduGandawa otrzymała wyróżnienie w postaci FLAGI PAŃSTWOWEJ od Prezydenta RP – Pana Andrzeja Dudy. Ten zaszczyt przypadł nam za aktywność polonijną, dynamikę i rozwój oświatowy.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie do Brukseli oraz docenienie naszej szkoły za wkład wnoszony w krzewienie kultury i wiedzy o Polsce i języku polskim.