Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Witamy wszystkich nowych oraz stałych uczniów. 
Przed nami kolejny rok aktywizujących zajęć z języka polskiego, historii Polski, wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego. Nie zabraknie również konkursów wycieczek i innych twórczych działań